Prosím čekejte...

Vyvíjíme webové informační systémy a aplikace na míru

Naše práce
Layer
Layer
Layer
Layer
  • Tvoříme webové informační systémy a aplikace, které podporují evoluci a adaptaci vašeho podnikání.

O nás

Již 11 let vytváříme rychlé výstupy s velkým dopadem.

S klienty spolupracujeme dlouhodobě, korektně a poctivě tak, aby práci stačilo udělat jen jednou. Rozumíme korporátní řeči a procesům. Ale taky rádi pomáháme růst i startupům.
Více o nás

Naše služby

Pomůžeme vám / Uděláme za vás

Vyvíjíme robustní, stabilní, efektivní a bezpečné systémy na míru vašim potřebám. Náš zkušený tým využívá časem prověřené technologie, váš software tak bude dlouhodobě udržovatelný. Díky agilnímu přístupu jsme schopni rychle a efektivně zpracovat vaši vizi, reagovat na měnící se požadavky a přizpůsobovat se změnám v průběhu vývoje.

Vyvinuli jsme CRM, ERP, systémy pro automatizovanou tvorbu a správu dokumentů, automatizované řízení procesů, lead generation, credit risk, integrovali VoIP ústředny, nástroje pro business inteligence atd. Máme zkušenosti s jednoduchými aplikacemi pro sběr dat pro několik málo uživatelů až po robustní systémy se statisíci uživatelů, tisíci GB dat, v otevřených i izolovaných lokalitách, s vysokou algoritmizací procesů, automatizovaným rozhodováním, vysokou dostupností i s praktickou integrací prvků umělé inteligence (AI).

Zabezpečíme vám, aby vaše aplikace spolu komunikovali, stahovali si automaticky data z registrů a jiných systémů. Integrujeme aplikace a systémy třetích stran, které již ve společnosti užíváte nebo užívat budete. Využijeme bohaté zkušenosti s integracemi nejrozmanitějších technologií/platforem, nejrůznorodějších dat (textových, strukturovaných, geografických) a s nejrůznějšími omezeními (zažili jsme i fyzický kabel ze serverovny až k třetí straně).

Máte jeden obrovský sdílený Excel, informační systém s technickým a technologickým dluhem, cloudové sdílené řešení (SaaS), které kdysi stačilo, ale dodavatel jej pro vás již “neohne” dle vašich potřeb? O data nemůžete přijít, současné řešení zabraňuje vašemu dalšímu rozvoji a nejde integrovat s dalšími službami? Rádi najdeme cestu, jak legacy řešení přebrat, modernizovat nebo (částečně) nahradit a přebereme i zoptimalizujeme existující data. Tak aby vás to téměř nebolelo a neohrozilo to chod vaší společnosti.

Nevíte kde začít, ani jaké řešení vlastně potřebujete? Začínáte nebo ani neumíte definovat svoje potřeby? Rádi vám budeme pokládat spoustu otázek, pochopíme vaše podnikání nebo záměr, IT procesy a všechny potřeby, co vás trápí. Pochopíme, co děláte a proč to děláte. Zjistíme, jaké technické nástroje a procesy používáte. Zda jsou efektivní, dostatečně spolehlivé, robustní a v jakém jsou stavu. A zda vůbec plní svůj účel. Identifikujeme slabé stránky ve vašich procesech, návrzích systémů a aplikací, pomůžeme vám s refactoringem aplikace nebo s její optimalizací, navrhneme inovace nebo připravíme zadání vašeho projektu. Pomůžeme vám v rozhodování, zda práci outsourcovat nebo vytvořit interní tým.

Navrhneme a vytvoříme robustní backend schopný pojmout spoustu dat a odbavit spoustu API requestů. S daty si rozumíme, umíme je evidovat (tisíce GB nejsou žádný problém), kategorizovat, vyhledávat v nich (i pro potřeby téměř real-time systémů), zpracovávat je a analyzovat. Umíme si poradit s výpadky služeb třetích stran. Bezpečnost, škálovatelnost a vysoká dostupnost je samozřejmostí. Rádi vám “zabalíme” služby třetích stran na nezvyklých technologiích a s nezvyklými požadavky. Napojit vaše další aplikace bude hračka.
Vývoj software na míru
Webové aplikace a informační systémy
Systémová integrace
Modernizace legacy řešení
Konzultace, analýzy (nejen) pro startupy
Vývoj backendů, platforem a API

Naše nejnovější projekty

Každý projekt je tak trochu unikát, stejně jako ten váš

Máte svůj vlastní nápad na projekt nebo startup?

Kontaktujte nás

Projektový plán

Jak se první společná schůzka promění ve vaši konkurenční výhodu?

Vstupní konzultace
Vstupní konzultace

Vstupní konzultace

První úvodní konzultace ohledně vašich požadavků slouží pro “výkop projektu”. Definujeme problém/příležitost, cíle projektu a jeho základní požadované funkce.

Analýza, zadávací dokumentace
Analýza, zadávací dokumentace

Analýza, zadávací dokumentace

Definujeme, kdo bude software používat, vytvoříme diagramy užití. Dále sepíšeme detailní katalog požadované funkcionality a nefunkčních požadavků. Prioritizujeme funkcionalitu dle její důležitosti. Výstupem tohoto kroku bude zadávací dokumentace.

homepage.project-plan.contact.title
homepage.project-plan.contact.title

Podpis smlouvy

Definujeme přesné parametry spolupráce, předběžný časový rámec projektu a projektové milníky.

Drátěný model
Drátěný model

Drátěný model

Nejdůležitější funkcionalitu (tzv. minimal viable product) přetvoříme do prototypu - drátěného modelu (tzv. wireframe), na kterém validujeme výstupy analýzy. Pokud je to potřebné, prototyp optimalizujeme, aby odpovídal všem potřebám.

Grafický návrh
Grafický návrh

Grafický návrh

Dle cílové skupiny aplikace, marketingového záměru a dle drátěného modelu buď vybereme vhodnou hotovou šablonu, nebo vytvoříme grafický návrh na míru a vytvoříme z něj vlastní šablonu.

Vývoj, předávání a testování
Vývoj, předávání a testování

Vývoj, předávání a testování

V krátkých iterativních cyklech postupně budujeme software dle priorit a milníků stanovených v projektovém plánu. Software po jednotlivých milnících průbežně odevzdáváme.
Nemusíte tak čekat na dokončení celého projektu a můžete jej sledovat průběžně a testovat již za několik týdnů. Plynule rovněž zanášíme do projektu vaše nové požadavky.

Akceptace a spuštění
Akceptace a spuštění

Akceptace a spuštění

Funkcionalitu a výkon software testujeme kontinuálně, dostanete tak již námi otestovaný výstup. Případně nalezené chyby během akceptačního testování odstraníme a spustíme již zcela funkční software. Tím jsou splněny smluvní závazky. Samozřejmostí je poskytnutí záruky v délce typicky 6 měsíců.

Podpora, další vývoj
Podpora, další vývoj

Podpora, další vývoj

Spuštěním projekt přechází do fáze dalšího vývoje a technické podpory. Typicky projekt vyžaduje další rozvoj, integraci nových systémů, reakce na změny marketingových cílů, systémů třetích stran, postupný upgrade použitých technologií, které se samy vyvíjejí a další potřebné inovace.

Zajistěte si svou konkurenční výhodu

Spojte se s námi