Waving Ads

Guerilla marketingov podpora znaiek

Klient

Projekt vznik v spoluprci so spolonosou COOL Solutions.

Mylienka

Projekt je inpirovan potrebou innej a cenovo dostupnej propagcie vo fyzickom svete (off-line). Tieto ciele chceme dosahova s vyuitm mobilnej "ivej" reklamy.

Cieov skupina

Naa prca

Nae lohy prechdzaj viacermi ivotnmi fzami projektu -- od analzy domny, cez nvrh rieenia, vytvorenie vizulnej identity projektu a jeho webovej strnky a po projektov manament kampan. O projekt sa naalej starme :-).