Source Code

Vizulna identita IT pracovnho portlu v rsku

Klient

Subdodvka pre Mediahost.

Reakcia klienta:
akujem za vborn prstup k tvorbe grafickho nvrhu pre web. Oceujem jednotn ctenie grafika a chladn hlavu v zloitch situcich.

Mylienka

Cieom bolo vytvorenie modernej vizulnej identity orientovanej na profesionlov v oblasti IT.

Cieov skupina

Naa prca

Nae lohy zahali kompletn tvorbu vizulnej identity na zklade klientom pecifikovanch poiadaviek vrtane UX pravy.