Mobzero

Guerilla marketingov podpora produktov

Klient

Projekt prevdzkujeme v spoluprci so spolonosou COOL Solutions.

Mylienka

Projekt chce ponknu alternatvnu formu zbavy s vyuitm akci typu flash mob. Projekt s vyuitm "automatu" prezentuje konkrtne produkty spolonosti resp. sponzorov akcie s vyuitm chytavej hry priahujcej pozornos okoloidcich.

Cieov skupina

Naa prca

Nae lohy prechdzaj vetkmi ivotnmi fzami projektu: od analzy domnovej oblasti, nvrhu konceptu, funknch rieen a po vvoj webovej a mobilnej aplikcie. Rovnako sa mienime aktvne podiea na organizovan samotnch flash mob akci ("mobov"). Prv mete oakva zaiatkom jari 2014 v uliciach Brna.

Mobzero automat

Letk