Kde obedova

Webov portl zdruujci retaurcie v Novej Bani

Klient

Jn urovsk 

Npad

Npad bol jednoduch. Vytvori portl zobrazujci obedov menu retaurci v meste Nov Baa o mono najjednoduchm spsobom. V prvom kroku sa jedn o loklny zoznam retaurci v mieste pobytu klienta s monosou na rozrenie na alie mest v budcnosti.  

Naa prca

Naou prcou bolo vytvori ptav dizajn, ktor nvtevnka pote na pohad a zrove posiln v om chu vyhada niektor z retaurci a vyui jej sluby. Okrem dizajnu sme sa postarali aj o rozbehnutie a bezproblmov chod portlu na vetkch monch zariadeniach. 

Cieov skupina

Prbeh

Vytvorili sme jednoduch portl, ktor zobrazuje obedov menu retaurci, zkladn informcie o nich (adresu, otvracie hodiny), ale rovnako ponka monos ich zviditenenia.