Cyklotrasy Mal Fatra

Mobiln aplikcia pre cyklistov v regine Mal Fatra

Klient

OOCR Mal Fatra (http://www.regionmalafatra.sk/oocr-mala-fatra/)

Npad

Hlavnou mylienkou bolo vytvorenie mobilnej aplikcie, ktor umon cyklistom v regine mapova nov cyklotrasy a vyuva cyklotrasy vytvoren ostatnmi. Aplikcia taktie mala umoova offline navigciu a zobrazovanie informci o trasch a okolitch bodoch zujmu. Rovnako mala umoova zaznamenva pohyb cyklistu.

Naa prca

Naa prca prechdzala celm ivotnm cyklom aplikcie od analzy a nvrhu (ako technickho tak grafickho) pokraujc vvojom a testovanm.

Cieov skupina

Prbeh

Vytvorili sme aplikciu, ktor cyklistom pomha spoznva nov zaujmav miesta a trasy a rovnako prispieva k formovaniu komunity. Momentlne pracujeme na verzii pre iOS.