YOU & ENI AGIP

Android mobiln aplikcia pre Agip

Klient

Aplikciu sme vytvorili v spoluprci s iMakers, ktor nm poskytli API a grafick nvrh.

Mylienka

Npad bol jednoduch. Prinies vernostn program pre loajlnych zkaznkov spolonosti s podporou mobilnej aplikcie (na vod pre platformu Android).

Cieov skupina

Naa prca

Analyzovali sme, navrhli a implementovali cel mobiln aplikciu na zklade dodanch grafickch podkladov.

Prbeh

Napriek tomu, e aplikcia pouva pomerne ben nvrhov vzor -- zoznam objektov a zobrazenie bodov na mape, narazili sme poas jej tvorby na mnoho neakanch problmov. V danej dobe Google oficilne ukonil podporu Android verzie V1 produktu Google Maps a nov verzia V2 nebola vemi pripraven na produkn nasadenia (obsahovala vek mnostvo chb, nebola stabiln a spsobovala problmy s almi v aplikcii pouitmi sasami -- tzv. widgetmi).

Taktie sme potrebovali aplikciu zoptimalizova pre spracovanie vekho objemu dt, obrzkov a mapovch bodov, o sa ukzalo ako vcelku komplikovan pre starie a menej vkonn mobiln telefny. Pre rozhodnutie Google-u nepodporova Android 2.2 v novom mapovom produkte sme napokon dosiahli podporu aplikcie samotnej aj v tejto verzii, avak bez obrazovky s mapou. S pomocou niekokch trikov sme dosiahli teda takmer pln podporu, vrtane efektnho vsuvnho menu.

You & Eni Agip CZ Android app