TUTOR

Aplikace pro uen frz s vyuitm metody rozloenho opakovn

Klient

Aplikaci jsme vytvoili ve spoluprci s iMakers, kte nm poskytli API a grafick nvrh.

Mylenka

Clem projektu bylo vytvoen aplikace pro vuku frz zaloenou na technice rozloenho opakovn (EN) Piotra Woniaka (EN). Aplikace mla podporovat jakkoliv poet jazyk a umonit obousmrn opakovan uen eskch peklad.

Projekt zaal na platform Android s plnovanm pozdjm rozenm na iOS.

Clov skupina

Nae prce

Analyzovali jsme, navrhli a implementovali mobiln aplikaci s vyuitm dodanho grafickho nvrhu.

Pbh

Aplikace mla bt v sv podstat znan univerzln a mla umonit natn jazyk a frz prostednictvm API rozhran. S touto tvrdou poadavkou bylo nutno potat v prbhu celho projektu. Aplikace mla taky podporovat pehrvn audio soubor a umonit sv pouit bez aktivnho internetovho pipojen.

Hlavn algoritmus aplikace umouje uivatelm urit zda konkrtn frzi poznali, nebyli si jej pekladem zcela jisti nebo ji neznali vbec . Na zklad jejich odpovdi algoritmus piazuje jednotlivm frzm skre a neustle optimalizuje uebn proces bez opakovn znmch frz a s vtm drazem na ty problematick .

Jako obvykle jsme se rozhodli aplikaci vytvet iterativn. Zaali jsme s jednoduchou zkoukou konceptu, kterou jsme postupn obohacovaly o dal funkcionalitu. Bhem beta testovn jsme odhlalili asov nron stahovn dat (hlavn audio soubor) , proto jsme se rozhodli umonit stahovn zznam pro cel lekce nebo jen pro konkrtn zvolen slova .

Tak jsme vytvoili nkolik verz statistickho zhodnocen uivatelovych vsledk a nakonec se opt rozhodli zstat pi nejjednodu variant (protoe jednoduchost dv smysl a je dobr).

Pro uivatelovo pohodl jsme tak umonili automatick zjiovn aktualizac a umonily uivateli zvolit, kdy zsk novou databzi frz. Tak jsme uivatelm umonili sdlet jejich vsledky na socilnch stch. Jeliko vak nedvno Facebook znan zmnil sv API a rozhodl se podstatn znepjemnit jeho vyuit zamlenm zpsobem, rozhodli jsme se nakonec pro omezen v rozpotu neimplementovat sdlen na tto sociln sti.

Tutor Android app