TRACKY MOBILE

Sledujte svou rodinu

Klient

Projekt jsme vytvoili ve spoluprci s Tomem Hemansk, kter piel s prvotnm npadem.

Mylenka

Velkm npadem projektu bylo vytvoen sluby, kter by umonila sledovat mobiln zazen (typicky rodinnch pslunk, zejmna dt). Sledovn mlo tak umonit fungovn v "off-line" reimu bez neustle dostupnho internetovho pipojen. Nakolik je projekt zamen na sledovn dt, tak podporuje funkcionalitu zasln zprv na zazen. Na rozdl od konkurenta psobcho na stejnm trhu jsme se zamili na to, aby bylo podporovno jakkoli zazen, nejen SIM karty konkrtnho mobilnho opertora.

Clov skupina

Nae prce

Nam kolem bylo penesen npadu do verze ovujc monosti a proveditelnost konceptu, analza clov oblasti, nvrh webovch strnek a mobiln aplikace. Rovn bylo nam kolem implementovn celho konceptu sledovn pro platformu Android. Zobrazovn zskanch dat, zasln zprv a nastavovn t je mon prostednictvm responzivn navren webov strnky, kter podporuje zobrazen na jakmkoli zazen a prohlei.

Sluba poskytuje bezplatnou testovac verzi, stejn jako pedplacen programy.

Pbh

Byli jsme si vdomi nkolika vysoce pravdpodobnch rizik asociovanch s projektem, v prvnm kroku jsme se spolen dohodli na realizaci zkladnho een, kter mlo ovit nae pedpoklady.

Podle oekvn jsme museli vyeeno mnoho problm:

Jako vdy jsme chtli, aby sluba navc byla bezpen, rychl, jednoduch a pouiteln.

Na zklad na analzy jsme tak zvolili nkolik praktickch "teniek":

    o
  1. Rozhodli jsme se vytvoit strnky metodou responsivnho web designu, abychom umonili jejich zobrazen na vech zazench, kter k nim mohou pistupovat (vetn tablet a mobilnch telefon). Toto rozhodnut se ukzalo jako velmi sprvn s ohledem na sporu financ v klientov rozpotu.
  2. o
  3. Jeliko plnujeme podporu dalch platforem (pravdpodobn iOS a Windows Phone), vytvoili jsme univerzln API vrstvu, kter bude podporovat krom rznch platforem i rzn verze aplikace na shodn platform v ppad, e v budoucnu dojde ke zmn poadavk.
  4. o
  5. Bhem beta testovn jsme velmi rychle odhalili potebu umonit pidat stejn zazen k vce tm. Jeliko jsme ale chtli, aby sluba zstala bezpen, rozhodli jsme se vytvoit koncept provacch kd, kter pedchzej zneuit.

Uvenm vech ve uveden skutenosti jsme iterativn navrhli a vyvinuli cel koncept.

Android app