Slevy COOL

Slevov portl a mobiln aplikace

Klient

Jednalo se o prvn projekt vyhotoven pro naeho dlouhodobho klienta COOL Solutions.

Mylenka

Npadem pro portl bylo vytvoen slevovho portlu pro esk trh s podporou mobilnch zazen. Systm ml bt pln automatizovan a umonit automatizovan pidvn slev, kalkulaci proviz, fakturaci a pod.

Clov skupina

Nae prce

Nae koly prochzeli vemi ivotnmi fzemi projektu. Analyzovali jsme domnu, vytvoili prvn prototypy a testovac verzi. Nsledn jsme pokraovali vytvoenm konenho pln responsivn designu s podporou mobilnch telefon a tablet. Rovn jsme vytvoili celkem novou Android aplikaci (v poad jako druz na eskm trhu).

Pro podporu projektu jsme vypracovali nkolik marketingovch materil (letky, vizitky, plakty, podpivnky, newslettery apod.). A pipravili jsme vrnostn kampa s vyuitm QR kd, starali se o komunikaci prostednictvm Facebooku a zajiovali jsme reklamu.

Na zklad analytickch dat a uivatelskho testovn UX (user experience) jsme vytvoili v konceptu a designu adu zmn. Vce o naich slubch se dotete na www.webux.cz.

Pbh

Pesto, e jsme v minulosti ji slevov portl vytvely, tento projekt byl skutenou vzvou. Potebovali jsme implementovat zcela nov HTML 5 WYSIWYG editor, kter umonil vkldn slev i mn zkuenm zamstnancm.

Tak jsme potebovali:

Nkter z naich pln (zejmna vrnostn kampa a nkolik modifikaci slevovho konceptu) bohuel nebyly dokoneny pro velk zmny na trhu, kter se udly krtce po sputn projektu. Projekt z tohoto dvodu nadle nen aktivn vyvjen.

Slevy Cool Android app

Marketingov materily

 

Vytvoili jsme nkolik koncept a postarali se o A/B testovn rznch verz. Napklad jsme vytvoili nkolik rznch reklam pro Android aplikaci pmo na strnce, v newsletteru a pod.:

Vytvoili jsme marketingov koncept pro vrn zkaznky. Jeho clem byl "sbr" (navtven) 10 z 10 spolenost v jedn kategorii. Tmto zpsobem jsme otevrali zcela nov kanl reklamy (kterm je ve skutenosti cel slevov prmysl). Rozhodli jsme se vyut nlepky a podpivnky s QR kdy a speciln mobiln aplikaci, kter mla poskytovat dal vhody.

 

Nebojme se dnho mdia. Ani zdi.