SECTALK

End-to-end zabezpeen audio/video VoIP komunikace pro Android

Klient

Projekt jsme vytvoili ve spoluprci se spolenost iMakers.

Mylenka

Mylenkou projektu bylo vytvoen end-to-end zabezpeen VoIP platformy s vyuitm dostupnch technologi a hardware (Android a iOS mobilnch telefon).

Zkladem projektu bylo vyuit ji existujc open-source aplikace a jej pizpsoben dalm poadavkm ...

Clov skupina

Nae prce

Nai pozornost na projektu jsme soustedili zejmna na pravu stvajcho open-source projektu, jeho rebrandovan a implementovn dodatench funkcionalit (oddlen seznamu kontakt od Androidu, podpora zasln zprv, zabezpeen importy/exporty kontakt apod.)..

Pbh

Pesto, e zpotku jsme plnovali jen pepracovn grafickho uivatelskho rozhran (GUI) aplikac, jsme se pozdji rozhodli pepracovat vtinu obsaen funkcionality pro nzkou kvalitu zpracovn pvodnho kdu (vyuval JAIN nativn knihovny) .

Jeliko jsme potebovali podporu globln ovench certifikt, museli jsme jejich podporu tak sami do Androidu implementovat . Taky jsme implementovali mnoho funkcionalit, kter zpotku nebyly ptomny: schopnost ukldat kontakty oddlen od Android loit, schopnost exportu/importu kontakt z/do zabezpeench soubor, schopnost zaslat kontakty pomoc SMS, zpracovn optimalizovanch audio a video kodek a mnoho dalch .

spn jsme implementovali poadovanou funkcionalitu aplikace a pekonali jsme vechny pekky, kter se cestou vyskytly. Momentln je plnovan pepracovn cel prce s SRTP protokolovou vrstvou pro jej nzkou kvalitu a nezdka slab vkon na starch Android zazench. Jej pepracovn je plnovno s vyuitm nativnch Android knihoven bez dalch vrstev pro maximln naven vkonu.

Sectalk