MAGAZN PAPROV AGREGTOR

V paprov agregtor slev

Klient

esk spolenost COOL Solutions.

Mylenka

N dlouholet klient COOL Solutions piel s mylenkou vytvoen titn verze agregtoru slev.

V t dob (lto 2012) byly slevov agregtory na eskm trhu velmi populrn a pro slevov portly znan pedraen. Mylenkou projektu bylo umonit pohodl ve form titnho asopisu a poskytnout podstatn levnj alternativu marketingu pro slevov portly.

Clov skupina

Nae prce

Kompletn jsme analyzovali celkov koncept a monosti, navrhli produkt po technick a grafick strnce a nsledn ho implementovali.

Pbh

Po nkolika brainstormingovch sezench jsme se domluvili na vytvoen informanho systmu, kter umon pln automatickou tvorbu vstupu pro profesionln vysoce nkladov tisk. V dal fzi ml portl umoovat veejn pstup pro zkaznky, kte by byli schopni sami vkldat poadovan slevy. Platby za sluby mly bt realizovny pln on-line.

Projekt byl vzvou hned od svho potku. Potebovali jsme:

spn jsme vytvoili informan systm a umonili jsme generovn vysoce nkladovch profesionlnch PDF/X materil a vyprodukovali jsme prvn dv vydn magaznu. Distribuovali jsme vce ne 80 000 kopi v prbhu nkolika dn. Vechny distribuovan kopie "zmizely" mezi lidmi v prbhu chvle.

Nanetst se v t dob zmnilo trn prosted a veejnost pestala mt zjem o slevov portly. Nedokonili jsme implementaci rezervanho a platebnho systmu, kter ml umonit zkaznkm pmo pracovat s obsahem.

Velc hri si ns kadopdn vimli! Rovn jsme byli inzerovn ve velkm eskm denku MF Dnes.

Nhled

Nhled oblky titnho magaznu