CCIS Voices (DISCom)

Komunikan, analytick a asistenn platforma pro bezpenostn agenturu

Klient

Detektivn Informan Sluba — bezpenostn agentura psobc na zem esk republiky, Slovensk republiky a Maarska.

Mylenka

Clem projektu bylo vytvoen integrovanho komunikanho een, kter umon okamitou komunikaci mezi strnky a rovn s centrlou. een mlo umonit evidovat uskutennou komunikaci pro ppad auditu prbhu incident. Vznamnmi kritrii byly draz na dvrnost komunikace a fungovn een v podmnkch s nekvalitnm internetovm pipojenm.

Clov skupina

Nae prce

Nae koly zahrnovaly cel ivotn cyklus projektu: 

Pbh

Projekt je dkazem, e se nevyhbme vtm vzvm. Velmi brzy se toti ukzalo, e platforma Android nen zatm dostaten pipravena k realizaci podobnho een. Ji v prvnch fzch projektu se ukzalo, e nebude mon vyut stvajc monosti platformy a bude nutn vytvoit vlastn een pro zaznamenvn audia, jeho zabezpeen zasln na server, zskvn a pehrvn nahrvek.

Vsledn een vyuv nmi vyvinutou technologii pro zaznamenvn a streamovn audio zznamu s drazem na penos zabezpeen ped ztrtami, pokozenm a zmnami ppadnmi tonky. Platforma zabezpeuje penos audia tm v jakchkoliv podmnkch a na jakmkoliv internetovm pipojen, vetn nestabilnch nebo mlo vkonnch a je dostaten robustn a schopn pekonvat i ppadn vpadky spojen bez ztrty penench dat.

Pehrvn nahrvek je realizovno na zklad skupin vzjemn komunikujcch zazen. Realizovan je s vyuitm push zprv pro minimalizaci mnostv penench dat a okamit zatek pehrvn nahrvky.

Pipravujeme znan rozen konceptu na podporu dalch typ obsahu: obrazu , videa , GPS dat, dat z okolnch NFC senzor a podobn.