Cyklotrasy Mal Fatra

Mobiln aplikace pro cyklisty ve slovenskm regionu Mal Fatra

Klient

OOCR Mal Fatra (http://www.regionmalafatra.sk/oocr-mala-fatra/)

Npad

Hlavn mylenkou bylo vytvoen mobiln aplikace, kter umon cyklistm v regionu mapovat nov cyklostezky a vyuvat cyklostezky vytvoen ostatnmi. Aplikace tak mla umoovat offline navigaci a zobrazovn informac o trasch a okolnch bodech zjmu. Stejn mla umoovat zaznamenvat pohyb cyklistu.

Nae prce

Nae prce prochzela celm ivotnm cyklem aplikace od analzy a nvrhu (jak technickho tak grafickho), vvojem a testovnm.

Clov skupina

Pbh

Vytvoili jsme aplikaci, kter cyklistm pomh poznvat nov zajmav msta a stezky a pispv k formovn komunity. Momentln pracujeme na verzi pro iOS.