YOU & ENI AGIP

Android mobiln aplikace pro Agip

Klient

Aplikaci jsme vytvoili ve spoluprci s iMakers, kte nm poskytli API a grafick nvrh.

Mylenka

Npad byl jednoduch. Pinst vrnostn program pro loajln zkaznky spolenosti s podporou mobiln aplikace (na vod pro platformu Android).

Clov skupina

Nae prce

Analyzovali jsme, navrhli a implementovali celou mobiln aplikaci na zklad dodanch grafickch podklad.

Pbh

Pesto, e aplikace pouv pomrn bn nvrhov vzor -- seznam objekt a zobrazen bod na map, narazili jsme bhem jej tvorby na mnoho neekanch problm. V dan dob Google oficiln ukonil podporu Android verze V1 produktu Google Maps a nov verze V2 nebyla moc pipraven na produkn nasazen (obsahovala velk mnostv chyb, nebyla stabiln a zpsobovala problmy s dalmi v aplikac pouitmi soustmi - tzv. widgety).

Tak jsme potebovali aplikaci zoptimalizovat pro zpracovn velkho objemu dat, obrzk a mapovch bod, co se ukzalo jako vcelku komplikovan pro star a mn vkonn mobiln telefony. Kvli rozhodnut Google-u nepodporovat Android 2.2 v novm mapovm produktu jsme nakonec doshli podporu aplikace samotn i v tto verzi, avak bez obrazovky s mapou. S pomoc nkolika trik jsme doshli tedy tm plnou podporu, vetn efektnho vsuvnho menu.

You & Eni Agip CZ Android app