Waving Ads

Guerilla marketingová podpora značiek

Klient

Projekt vzniká v spolupráci so spoločnosťou COOL Solutions.

Myšlienka

Projekt je inšpirovaný potrebou účinnej a cenovo dostupnej propagácie vo fyzickom svete (off-line). Tieto ciele chceme dosahovať s využitím mobilnej "živej" reklamy.

Cieľová skupina

Naša práca

Naše úlohy prechádzajú viacerými životnými fázami projektu -- od analýzy domény, cez návrh riešenia, vytvorenie vizuálnej identity projektu a jeho webovej stránky až po projektový manažment kampaní. O projekt sa naďalej staráme :-).