Tutor

Aplikácia pre učenie fráz s využitím metódy rozloženého opakovania

Klient

Aplikáciu sme vytvorili v spolupráci s iMakers, ktorí nám poskytli API a grafický návrh.

Myšlienka

Cieľom projektu bolo vytvorenie aplikácie pre výučbu fráz založenú na technike rozloženého opakovania (EN) Piotra Woźniaka (EN). Aplikácia mala podporovať akýkoľvek počet jazykov a umožniť obojsmerné opakované učenie českých prekladov.

Projekt začal na platforme Android s plánovaným neskorším rozšírením na iOS.

Cieľová skupina

Naša práca

Analyzovali sme, navrhli a implementovali mobilnú aplikáciu s využitím dodaného grafického návrhu.

Príbeh

Aplikácia mala byť v svojej podstate značne univerzálna a mala umožniť nahrávanie jazykov a fráz prostredníctvom API rozhrania. S týmto tvrdým požiadavkom bolo nutné počítať v priebehu celého projektu. Aplikácia mala rovnako podporovať prehrávanie audio súborov a umožniť svoje použitie bez aktívneho internetového pripojenia.

Hlavný algoritmus aplikácie umožňuje užívateľom určiť či konkrétnu frázu poznali, neboli si jej prekladom celkom istí alebo ju nepoznali vôbec. Na základe ich odpovede algoritmus priradzuje jednotlivým frázam skóre a neustále optimalizuje učebný proces bez opakovania známych fráz a s väčším dôrazom na tie problematické.

Ako zvyčajne sme sa rozhodli aplikáciu vytvárať iteratívne. Začali sme s jednoduchou skúškou konceptu, ktorú sme postupne obohacovali o ďalšiu funkcionalitu. Počas beta testovania sme odhlalili časovo náročné sťahovanie dát (hlavne audio súborov), preto sme sa rozhodli umožniť sťahovanie záznamov pre celé lekcie alebo len pre konkrétne zvolené slová.

Taktiež sme vytvorili viacero verzií štatistického zhodnoteniea užívateľových výsledkov a napokon sme sa opäť raz rozhodli ostať pri najjednoduchšej variante (nakoľko jednoduchosť dáva zmysel a je dobrá).

S cieľom užívateľovho pohodlia sme umožnili aj automatické zisťovanie aktualizácií a nechali rozhodnutie o ich stiahnutí na užívateľovi. Taktiež sme užívateľom umožnili zdieľať ich výsledky na sociálnych sieťach. Z dôvodu nedávnych zmien Facebook API, ktoré podstatne znepríjemnili jeho využitie zamýšľaným spôsobom, uvážili sme sa napokon pre obmedzenia rozpočtu, že zdieľanie na tejto sociálnej sieti nebudeme implementovať.

Tutor Android app