Tracky mobile

Sledujte svoju rodinu

Klient

Projekt sme vytvorili v spolupráci s Tomášom Heřmanským, ktorý prišiel s prvotným nápadom.

Myšlienka

Veľkým nápadom projektu bolo vytvorenie služby, ktorá by umožnila sledovať mobilné zariadenia (typicky rodinných príslušníkov, hlavne detí). Sledovanie malo taktiež umožniť fungovanie v "off-line" režime bez stále dostupného internetového pripojenia. Nakoľko je projekt zameraný na sledovanie detí, taktiež podporuje funkcionalitu zasielania správ na zariadenie. Na rozdiel od konkurenta pôsobiaceho na rovnakom trhu sme sa zamerali na to, aby bolo podporované akékoľvek zariadenie, nielen SIM karty konkrétneho mobilného operátora.

Cieľová skupina

Naša práca

Našou úlohou bolo prenesenie nápadu do verzie overujúcej možnosti a uskutočniteľnosť konceptu, analýza cieľovej oblasti, návrh webových stránok a mobilnej aplikácie. Taktiež bolo našou úlohou implementovanie celého konceptu sledovania pre platformu Android. Zobrazovanie získaných dát, zasielanie správ a nastavovanie účtov je možné prostredníctvom responzívne navhrnutej webovej stránky, ktorá podporuje zobrazovanie na akomkoľvek zariadení a prehliadači.

Služba poskytuje bezplatnú testovaciu verziu, rovnako ako predplatené programy.

Príbeh

Boli sme si vedomí viacerých vysoko pravdepodobných rizík asociovaných s projektom, v prvom kroku sme sa spoločne dohodli na realizácii základného riešenia, ktoré malo overiť naše predpoklady.

Podľa očakávaní sme museli vyriešiť veľa problémov:

Ako vždy sme chceli, aby služba navyše bola bezpečná, rýchla, jednoduchá a použiteľná.

Na základe našej analýzy sme taktiež zvolili niekoľko praktických "čerešničiek":

  1. Rozhodli sme sa vytvoriť stránky metódou responzívneho web dizajnu, aby sme umožnili ich zobrazenie na všetkých zariadeniach, ktoré k nim môžu pristupovať (vrátane tabletov a mobilných telefónov). Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi správne s ohľadom na šetrenie financií v klientovom rozpočte.
  2. Nakoľko plánujeme podporu ďalších platforiem (pravdpeodobne iOS a Windows Phone), vytvorili sme univerzálnu API vrstvu, ktorá bude podporovať okrem rôznych platforiem aj rôzne verzie aplikácie na zhodnej platforme v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene požiadaviek.
  3. Počas beta testovania sme veľmi rýchlo odhalili potrebu umožniť pridať rovnaké zariadenie k viacerým účtom. Keďže sme ale chceli, aby služba ostala bezpečnou, rozhodli sme sa vytvoriť koncept párovacích kódov, ktoré predchádzajú zneužitiu.

Mysliac na všetky uvedené skutočnoňsti, iteratívne sme navrhli a vyvinuli celý koncept.

Android app