Source Code

Vizuálna identita IT pracovného portálu v Írsku

Klient

Subdodávka pre Mediahost.

Reakcia klienta:
Ďakujem za výborný prístup k tvorbe grafického návrhu pre web. Oceňujem jednotné cítenie grafika a chladnú hlavu v zložitých situáciách.

Myšlienka

Cieľom bolo vytvorenie modernej vizuálnej identity orientovanej na profesionálov v oblasti IT.

Cieľová skupina

Naša práca

Naše úlohy zahŕňali kompletnú tvorbu vizuálnej identity na základe klientom špecifikovaných požiadaviek vrátane UX úpravy.