SLEVY COOL

Zľavový portál a mobilná aplikácia

Klient

Jednalo sa o prvý projekt vyhotovený pre nášho dlhodobého klienta COOL Solutions.

Myšlienka

Nápadom pre portál bolo vytvorenie zľavového portálu pre český trh s podporou mobilných zariadení. Systém mal byť plne automatizovaný a umožniť automatizované pridávanie zliav, kalkuláciu provízií, fakturáciu a pod.

Cieľová skupina

Naša práca

Naše úlohy prechádzali všetkými životnými fázami projektu. Analyzovali sme doménu, vytvorili prvé prototypy a testovaciu verziu. Následne sme pokračovali vytvorením konečného plne responzívneho dizajnu s podporou mobilných telefónov a tabletov. Rovnako sme vytvorili celkom novú Android aplikáciu (v poradí ako druhí na českom trhu).

Pre podporu projektu sme vypracovali viacero marketingových materiálov (letáky, vizitky, plagáty, podpivníky, newslettery a pod.) a pripravili sme vernostnú kampaň s využitím QR kódov, starali sa o komunikáciu prostredníctvom Facebook a zabezpečovali sme reklamu.

Na základe analytických dát a užívateľského testovania UX (user experience) sme vytvorili v koncepte a dizajne viacero zmien. Viac o našich službách v oblasti UX sa dočítate na www.webux.cz.

Príbeh

Napriek tomu, že sme v minulosti už zľavový portál vytvárali, tento projekt bol skutočnou výzvou. Potrebovali sme implementovať celkom nový HTML 5 WYSIWYG editor, ktorý umožnil vkladanie zliav aj menej skúseným zamestnancom.

Taktiež sme potrebovali:

Niektoré z našich plánov (hlavne vernostná kampaň a niekoľko modifikácií zľavového konceptu) bohužiaľ neboli dokončené pre veľké zmeny na trhu, ktoré sa udiali krátko po spustení projektu. Projekt z tohto dôvodu naďalej nie je aktívne vyvíjaný.

Slevy Cool Android app

Marketingové materiály

 

Vytvorili sme viacero konceptov a postarali sa o A/B testovanie rôznych verzií. Napríklad sme zhotovili viacero rozličných reklám pre Android aplikáciu priamo na stránke, v newsletteri a pod.:

Vytvorili sme marketingový koncept pre verných zákazníkov. Jeho cieľom bol "zber" (navštívenie) 10 z 10 spoločností v jednej kategórii. Týmto spôsobom sme otvárali celkom nový kanál reklamy (ktorým je v skutočnosti celý zľavový priemysel). Rozhodli sme sa využiť nálepky a podpivníky s QR kódmi a špeciálnu mobilnú aplikáciu, ktorá mala poskytovať ďalšie výhody.

 

Nebojíme sa žiadneho média. Ani steny.