Magazín PAPÍROVÝ AGREGÁTOR

Váš papierový agregátor zliav

Klient

Česká spoločnosť COOL Solutions.

Myšlienka

Náš dlhoročný klient COOL Solutions prišiel s myšlienkou vytvorenia tlačenej verzie agregátora zliav.

V tom čase (leto 2012) boli zľavové agregátory na českom trhu veľmi populárne a pre zľavové portály značne predražené. Myšlienkou projektu bolo umožniť pohodlie vo forme tlačeného časopisu a poskytnúť podstatne lacnejšiu alternatívu marketingu pre zľavové portály.

Cieľová skupina

Naša práca

Kompletne sme analyzovali celkový koncept a možnosti, navrhli produkt po technickej a grafickej stránke a následne ho implementovali.

Príbeh

Po niekoľkých brainstormingových sedeniach sme sa dohodli na vytvorení informačného systému, ktorý umožní plne automatickú tvorbu výstupu pre profesionálnu vysoko nákladovú tlač. V ďalšej fáze mal portál umožňovať verejný prístup pre zákazníkov, ktorí by boli schopní sami vkladať požadované zľavy. Platby za služby mali byť realizované plne on-line.

Projekt bol výzvou hneď od svojho počiatku. Potrebovali sme:

Úspešne sme vytvorili informačný systém a umožnili sme generovanie vysoko nákladových profesionálnych PDF/X materiálov a vyprodukovali sme prvé dve vydania magazínu. Distribuovali sme viac ako 80 000 kópií v priebehu niekoľkých dní. Všetky distribuované kópie "zmizli" medzi ľuďmi v priebehu chvíle.

Nanešťastie sa v tom čase zmenilo trhové prostredie a verejnosť prestala mať záujem o zľavové portály. Nedokončili sme implementáciu rezervačného a platobného systému, ktorý mal umožniť zákazníkom priamo pracovať s obsahom.

Veľkí hráči si nás každopádne všimli! Rovnako sme boli inzerovaní vo veľkom českom denníku MF Dnes.

Náhľad

Náhľad obálky tlačeného magazínu