Mobzero

Guerilla marketingová podpora produktov

Klient

Projekt prevádzkujeme v spolupráci so spoločnosťou COOL Solutions.

Myšlienka

Projekt chce ponúknuť alternatívnu formu zábavy s využitím akcií typu flash mob. Projekt s využitím "automatu" prezentuje konkrétne produkty spoločnosti resp. sponzorov akcie s využitím chytľavej hry priťahujúcej pozornosť okoloidúcich.

Cieľová skupina

Naša práca

Naše úlohy prechádzajú všetkými životnými fázami projektu: od analýzy doménovej oblasti, návrhu konceptu, funkčných riešení až po vývoj webovej a mobilnej aplikácie. Rovnako sa mienime aktívne podieľať na organizovaní samotných flash mob akcií ("mobov"). Prvé môžete očakávať začiatkom jari 2014 v uliciach Brna.

Mobzero automat

Leták