Mobilgen.cz

Redesign a nová vizuálna identita e-shopu s mobilnými telefónmi

Klient

Spoločnosť Mediahost zabezpečujúca dodávku technického riešenia.

Nápad

Motiváciou redesignu internetového obchodu bolo vytvorenie prívetivejšieho prostredia pre koncových zákazníkov. Cieľom redesignu bolo vytvorenie riešenia zameraného na obsah (tzv. content-first prístup), ktoré nebude rozptyľovať pozornosť návštevníkov a umožní im veľmi jednoduchú, jasnú a cielenú navigáciu s jednoznačnou výzvou k akcii.

Naša práca

Naša práca pozostávala z návrhu dizajnu webových stránok, loga a z  celkového pozdvihnutia vizuálnej identity značky Mobilgen.

Cieľová skupina

Návštevníci so záujmom o aktuálne informácie o súčasných mobilných telefónoch, ideálne zvažujúci zakúpenie nového zariadenia.

Príbeh

Po vypočutí si predstáv klienta sme úprimne zajasali :-). Predstavy boli na jednu stranu značne strohé (spracovanie malo byť moderné, minimalistické, pútavé a čisté). Na druhú stranu obsahovali to najdôležitejšie, kladenie čo najväčšieho dôrazu na obsah, prezentáciu produktov a poskytnutie potrebných informácií zákazníkovi. Pomerne vágne zadanie zrazu bolo preto omnoho jasnejšie a veľmi radi sme sa pustili do práce. Rovnako ako v minulosti, aj tentokrát sa nám osvedčil minimalistický štýl dizajnu v kombinácii s vhodne zvolenou paletou farieb.