CCIS Voices (DISCom)

Komunikačná, analytická a asistenčná platforma pre bezpečnostnú agentúru

Klient

Detektívna Informačná Služba — bezpečnostná agentúra pôsobiaca na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska.

Myšlienka

Cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného komunikačného riešenia, ktoré umožní okamžitú komunikáciu medzi strážnikmi a rovnako s centrálou. Riešenie malo umožniť evidovať uskutočnenú komunikáciu pre prípad auditu priebehu incidentov. Podstatnými kritériami boli dôraz na dôvernosť komunikácie a fungovanie riešenia v podmienkach s nekvalitným internetovým pripojením.

Cieľová skupina

Naša práca

Naše úlohy zahŕňali celý životný cyklus projektu:

Príbeh

Projekt je dôkazom, že sa nevyhýbame väčším výzvam. Veľmi skoro sa totiž ukázalo, že platforma Android nie je zatiaľ dostatočne pripravená na realizáciu podobného riešenia. Už v prvých fázach projektu sa ukázalo, že nebude možné využiť existujúce možnosti platformy a bude potrebné vytvoriť vlastné riešenie pre zaznamenávanie audia, jeho zabezpečené zasielanie na server, získavanie a prehrávanie nahrávok.

Výsledné riešenie využíva nami vyvinutú technológiu pre zaznamenávanie a streamovanie audio záznamu s dôrazom na prenos zabezpečený pred stratami, poškodením a zmenami prípadnými útočníkmi. Platforma zabezpečuje prenos audia takmer v akýchkoľvek podmienkach a na akomkoľvek internetovom pripojení, vrátane nestabilných alebo málo výkonných a je dostatočne robustné a schopné prekonávať aj prípadné výpadky spojenia bez straty prenášaných dát.

Prehrávanie nahrávok je realizované na základe skupín vzájomne komunikujúcich zariadení. Realizované je s využitím push správ pre minimalizáciu množstva prenášaných údajov a okamžitý začiatok prehrávania nahrávky.

Pripravujeme značné rozšírenie konceptu na podporu ďalších typov obsahu: obrazu, videa, GPS údajov, údajov z okolitých NFC senzorov a podobne.