Cyklotrasy Malá Fatra

Mobilná aplikácia pre cyklistov v regióne Malá Fatra

Klient

OOCR Malá Fatra (http://www.regionmalafatra.sk/oocr-mala-fatra/)

Nápad

Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá umožní cyklistom v regióne mapovať nové cyklotrasy a využívať cyklotrasy vytvorené ostatnými. Aplikácia taktiež mala umožňovať offline navigáciu a zobrazovanie informácií o trasách a okolitých bodoch záujmu. Rovnako mala umožňovať zaznamenávať pohyb cyklistu.

Naša práca

Naša práca prechádzala celým životným cyklom aplikácie od analýzy a návrhu (ako technického tak grafického) pokračujúc vývojom a testovaním.

Cieľová skupina

Príbeh

Vytvorili sme aplikáciu, ktorá cyklistom pomáha spoznávať nové zaujímavé miesta a trasy a rovnako prispieva k formovaniu komunity. Momentálne pracujeme na verzii pre iOS.