YOU & ENI AGIP

Android mobilná aplikácia pre Agip

Klient

Aplikáciu sme vytvorili v spolupráci s iMakers, ktorí nám poskytli API a grafický návrh.

Myšlienka

Nápad bol jednoduchý. Priniesť vernostný program pre loajálnych zákazníkov spoločnosti s podporou mobilnej aplikácie (na úvod pre platformu Android).

Cieľová skupina

Naša práca

Analyzovali sme, navrhli a implementovali celú mobilnú aplikáciu na základe dodaných grafických podkladov.

Príbeh

Napriek tomu, že aplikácia používa pomerne bežný návrhový vzor -- zoznam objektov a zobrazenie bodov na mape, narazili sme počas jej tvorby na mnoho nečakaných problémov. V danej dobe Google oficiálne ukončil podporu Android verzie V1 produktu Google Maps a nová verzia V2 nebola veľmi pripravená na produkčné nasadenia (obsahovala veľké množstvo chýb, nebola stabilná a spôsobovala problémy s ďalšími v aplikácii použitými súčasťami -- tzv. widgetmi).

Taktiež sme potrebovali aplikáciu zoptimalizovať pre spracovanie veľkého objemu dát, obrázkov a mapových bodov, čo sa ukázalo ako vcelku komplikované pre staršie a menej výkonné mobilné telefóny. Pre rozhodnutie Google-u nepodporovať Android 2.2 v novom mapovom produkte sme napokon dosiahli podporu aplikácie samotnej aj v tejto verzii, avšak bez obrazovky s mapou. S pomocou niekoľkých trikov sme dosiahli teda takmer plnú podporu, vrátane efektného výsuvného menu.

You & Eni Agip CZ Android app