Waving Ads

Guerilla marketingová podpora značek

Klient

Projekt vzniká ve spolupráci se společností COOL Solutions.

Myšlenka

Projekt je inspirován potřebou účinné a cenově dostupné propagace ve fyzickém světě (off-line). Tyto cíle chceme dosahovat s využitím mobilní "živé" reklamy.

Cílová skupina

Naše práce

Naše úkoly procházejí několika životními fázemi projektu - od analýzy domény, přes návrh řešení, vytvoření vizuální identity projektu a jeho webové stránky až po projektový management kampaní. O projekt nadále pečujeme :-).