TUTOR

Aplikace pro učení frází s využitím metody rozloženého opakování

Klient

Aplikaci jsme vytvořili ve spolupráci s iMakers, kteří nám poskytli API a grafický návrh.

Myšlenka

Cílem projektu bylo vytvoření aplikace pro výuku frází založenou na technice rozloženého opakování (EN) Piotra Woźniaka (EN). Aplikace měla podporovat jakýkoliv počet jazyků a umožnit obousměrné opakované učení českých překladů.

Projekt začal na platformě Android s plánovaným pozdějším rozšířením na iOS.

Cílová skupina

Naše práce

Analyzovali jsme, navrhli a implementovali mobilní aplikaci s využitím dodaného grafického návrhu.

Příběh

Aplikace měla být v své podstatě značně univerzální a měla umožnit načítání jazyků a frází prostřednictvím API rozhraní. S touto tvrdou požadavkou bylo nutno počítat v průběhu celého projektu. Aplikace měla taky podporovat přehrávání audio souborů a umožnit své použití bez aktivního internetového připojení.

Hlavní algoritmus aplikace umožňuje uživatelům určit zda konkrétní frázi poznali, nebyli si její překladem zcela jisti nebo ji neznali vůbec . Na základě jejich odpovědi algoritmus přiřazuje jednotlivým frázím skóre a neustále optimalizuje učební proces bez opakování známých frází a s větším důrazem na ty problematické .

Jako obvykle jsme se rozhodli aplikaci vytvářet iterativně. Začali jsme s jednoduchou zkouškou konceptu, kterou jsme postupně obohacovaly o další funkcionalitu. Během beta testování jsme odhlalili časově náročné stahování dat (hlavně audio souborů) , proto jsme se rozhodli umožnit stahování záznamů pro celé lekce nebo jen pro konkrétní zvolené slova .

Také jsme vytvořili několik verzí statistického zhodnocení uživatelovych výsledků a nakonec se opět rozhodli zůstat při nejjednodušší variantě (protože jednoduchost dává smysl a je dobrá).

Pro uživatelovo pohodlí jsme také umožnili automatické zjišťování aktualizací a umožnily uživateli zvolit, kdy získá novou databázi frází. Také jsme uživatelům umožnili sdílet jejich výsledky na sociálních sítích. Jelikož však nedávno Facebook značně změnil své API a rozhodl se podstatně znepříjemnit jeho využití zamýšleným způsobem, rozhodli jsme se nakonec pro omezení v rozpočtu neimplementovat sdílení na této sociální síti.

Tutor Android app