Source Code

Vizuální identita IT pracovního portálu v Irsku

Klient

Subdodávka pro Mediahost.

Reakce klienta:​
Děkuji za výborný přístup k tvorbě grafického návrhu pro web. Oceňuji jednotné cítění grafika a chladnou hlavu ve složitých situacích.

Myšlenka

Cílem bylo vytvoření moderní vizuální identity orientované na profesionály v oblasti IT.

Cílová skupina

Naše práce

Naše úkoly zahrnovaly kompletní tvorbu vizuální identity na základě klientem specifikovaných požadavků včetně UX úpravy.