MAGAZÍN PAPÍROVÝ AGREGÁTOR

Váš papírový agregátor slev

Klient

Česká společnost COOL Solutions.

Myšlenka

Náš dlouholetý klient COOL Solutions přišel s myšlenkou vytvoření tištěné verze agregátoru slev.

V té době (léto 2012) byly slevové agregátory na českém trhu velmi populární a pro slevové portály značně předražené. Myšlenkou projektu bylo umožnit pohodlí ve formě tištěného časopisu a poskytnout podstatně levnější alternativu marketingu pro slevové portály.

Cílová skupina

Naše práce

Kompletně jsme analyzovali celkový koncept a možnosti, navrhli produkt po technické a grafické stránce a následně ho implementovali.

Příběh

Po několika brainstormingových sezeních jsme se domluvili na vytvoření informačního systému, který umožní plně automatickou tvorbu výstupu pro profesionální vysoce nákladový tisk. V další fázi měl portál umožňovat veřejný přístup pro zákazníky, kteří by byli schopni sami vkládat požadované slevy. Platby za služby měly být realizovány plně on-line.

Projekt byl výzvou hned od svého počátku. Potřebovali jsme:

Úspěšně jsme vytvořili informační systém a umožnili jsme generování vysoce nákladových profesionálních PDF/X materiálů a vyprodukovali jsme první dvě vydání magazínu. Distribuovali jsme více než 80 000 kopií v průběhu několika dní. Všechny distribuované kopie "zmizely" mezi lidmi v průběhu chvíle.

Naneštěstí se v té době změnilo tržní prostředí a veřejnost přestala mít zájem o slevové portály. Nedokončili jsme implementaci rezervačního a platebního systému, který měl umožnit zákazníkům přímo pracovat s obsahem.

Velcí hráči si nás každopádně všimli! Rovněž jsme byli inzerování ve velkém českém deníku MF Dnes.

Náhled

Náhled obálky tištěného magazínu