CCIS Voices (DISCom)

Komunikační, analytická a asistenční platforma pro bezpečnostní agenturu

Klient

Detektivní Informační Služba — bezpečnostní agentura působící na území České republiky, Slovenské republiky a Maďarska.

Myšlenka

Cílem projektu bylo vytvoření integrovaného komunikačního řešení, které umožní okamžitou komunikaci mezi strážníky a rovněž s centrálou. Řešení mělo umožnit evidovat uskutečněnou komunikaci pro případ auditu průběhu incidentů. Významnými kritérii byly důraz na důvěrnost komunikace a fungování řešení v podmínkách s nekvalitním internetovým připojením.

Cílová skupina

Naše práce

Naše úkoly zahrnovaly celý životní cyklus projektu: 

Příběh

Projekt je důkazem, že se nevyhýbáme větším výzvám. Velmi brzy se totiž ukázalo, že platforma Android není zatím dostatečně připravena k realizaci podobného řešení. Již v prvních fázích projektu se ukázalo, že nebude možné využít stávající možnosti platformy a bude nutné vytvořit vlastní řešení pro zaznamenávání audia, jeho zabezpečené zasílání na server, získávání a přehrávání nahrávek.

Výsledné řešení využívá námi vyvinutou technologii pro zaznamenávání a streamování audio záznamu s důrazem na přenos zabezpečen před ztrátami, poškozením a změnami případnými útočníky. Platforma zabezpečuje přenos audia téměř v jakýchkoliv podmínkách a na jakémkoliv internetovém připojení, včetně nestabilních nebo málo výkonných a je dostatečně robustní a schopní překonávat i případné výpadky spojení bez ztráty přenášených dat.

Přehrávání nahrávek je realizováno na základě skupin vzájemně komunikujících zařízení. Realizované je s využitím push zpráv pro minimalizaci množství přenášených dat a okamžitý začátek přehrávání nahrávky.

Připravujeme značné rozšíření konceptu na podporu dalších typů obsahu: obrazu , videa , GPS dat, dat z okolních NFC senzorů a podobně.