Cyklotrasy Malá Fatra

Mobilní aplikace pro cyklisty ve slovenském regionu Malá Fatra

Klient

OOCR Malá Fatra (http://www.regionmalafatra.sk/oocr-mala-fatra/)

Nápad

Hlavní myšlenkou bylo vytvoření mobilní aplikace, která umožní cyklistům v regionu mapovat nové cyklostezky a využívat cyklostezky vytvořené ostatními. Aplikace také měla umožňovat offline navigaci a zobrazování informací o trasách a okolních bodech zájmu. Stejně měla umožňovat zaznamenávat pohyb cyklistu.

Naše práce

Naše práce procházela celým životním cyklem aplikace od analýzy a návrhu (jak technického tak grafického), vývojem a testováním.

Cílová skupina

Příběh

Vytvořili jsme aplikaci, která cyklistům pomáhá poznávat nová zajímavá místa a stezky a přispívá k formování komunity. Momentálně pracujeme na verzi pro iOS.